A1. Managementul proiectului. Presupune gestiune, monitorizare, prevenire a riscurilor și control. Se va realiza în principal de echipa de management constituită la nivelul Solicitantului.

A1.1. Formarea echipei de management şi implementare - vor fi consolidate relaţiile între membrii echipei de proiect şi vor fi repartizate sarcinile de implementare aferente fiecărei funcţii.

A1.2. Managementul proiectului - sarcini de management. Se vor realiza activitaţi specifice de elaborare a planului de implementare, a metodologiilor de lucru, a procedurilor de implementare.

A1.3. Monitorizare şi control - vor fi realizate sarcinile de monitorizare şi evaluare internă a rezultatelor proiectului, raportare şi control intern conform cerinţelor AMPOSDRU şi legislaţiei în vigoare, pe toată durata de 18 luni a proiectului.

A1.4. Achiziţii În baza regulilor puse la dispoziţie de către AMPOSDRU, vor fi realizate toate achiziţiile necesare derulării proiectului în condiţii optime.

A2. Informare şi publicitate proiect. Presupune promovarea proiectului și activitatea de atragere a grupului țintăprin elaborare, editare, diseminare pliante, broşuri, alte materiale de promovare, se vor da anunțuri în ziarele locale şi regionale de mare tiraj etc. privind proiectul, activităţile acestuia, valoarea sa adăugată şi cofinanţarea FSE, conform cerinţelor Manualului de Identitate Vizuală. De asemenea presupune şi organizarea a 2 conferințe naționale de presă (de lansare şi finalizare a proiectului), precum şi măsuri de promovare specifice realizate de către solicitant şi partenerii din proiect. Astfel, atât pagina web a proiectului, cât şi toate materialele elaborate în cadrul proiectului (materiale promoţionale, materiale didactice etc.) vor menţiona contribuţia europeană la finanţarea proiectului. Tot în cadrul acestei activităţi se va realiza şi diseminarea rezultatelor atinse.

A3. Studiu privind barierele de gen din România. Se va realiza prin cercetare de desk şi chestionare de opinie online şi fizice.

A3.1 Elaborarea metodologiei, selecţia eşantionului reprezentativ de cercetare. Se va elabora metodologia de lucru, cu instrumentele aferente.

A3.2 Elaborare studiu prin: Realizare cercetare de desk - cercetare explorativă de tip „desk research", bazată pe o analiză secundară a datelor și resurselor existente: statistici, documente, rapoarte si studii relevante pentru domeniul de interes; Campanie de interviuri şi prelucrare date - se vor prelucra datele obţinute atât din chestionarele de opinie fizice, cat si din cele completate online prin portalul proiectului. Rezultatele ambelor componente vor fi cuantificate în concluziile studiului.

A3.3 Seminarii regionale. Vor fi organizate 6 seminarii regionale (1 seminar/regiune) pentru prezentarea şi dezbaterea studiului, pentru publicul larg, dar şi pentru specialiştii/factorii de decizie din domeniu la nivel local/judeţean/regional.

A4. Selecţie grup ţintă. Se vor realiza demersuri de atragere a grupului ţintă prin intermediul materialelor de promovare a cursurilor, a proiectului și a beneficiilor acestuia, precum şi a materialelor de informare şi publicitate. Selecția se va face în urma înscrierilor realizate de către femeile interesate, în ordinea cronologică a înscrierii, în functie de caracteristicile grupului țintă propus ca indicatori.

A5. Formare profesională. Se vor derula cursurile de formare profesională, conform specificului, pregătirii, categoriilor şi opţiunilor femeilor din grupul tinta. Vor fi acordate subvenții pentru toate participantele la programele de formare profesională din cadrul proiectului, diferențiate pe tipul şi nivelul cursului.

A5.1. Autorizare programe de formare. Vor fi elaborate suporturile de curs si efectuate demersurile de autorizare a celor 10 cursuri de calificare/recalificare care nu sunt încă autorizate la nivelul S.

A5.2. Cursuri de perfectionare și dezvoltare profesională pentru femei. Cursuri de perfecţionare - dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC și dezvoltarea competențelor antreprenoriale, destinate unui număr de minimum 600 femei din grupul tintă. Scopul acestor cursuri este de a asigura formarea şi dezvoltarea profesională a femeilor activ-ocupate care intră sau revin pe piaţa muncii, în vederea creșterii abilităților şi competențelor profesionale. Programele de formare şi dezvoltare profesională sunt realizate de specialiştii din cadrul S și implică utilizarea unui set de metode avansate de predare: mijloace multimedia, învăţare experienţială etc.

A5.3. Cursuri de calificare/recalificare. În baza specificului local al ariei de acoperire a proiectului, dar şi a tendinţelor de pe piaţa muncii, au fost identificate mai multe ocupaţii (ghid turism, baby sitter, infirmier, operator introducere date, dactilograf şi operator la prelucrarea textelor, lucrător commercial, administrator pensiune turistică, contabil/asistent de gestiune, cameristă hotel, cofetar) pentru care vor fi furnizate cursuri pentru minimum 2250 femei. Partea teoretică se va desfășura la locațiile existente la nivelul P1, iar partea practică la sediile altor organizații, instituții, firme cu care se vor semna acorduri de colaborare pe parcursul proiectului. Prin practica aferenta cursurilor, participantele au posibilitatea de a fi puse în situații concrete de desfășurare a proceselor de lucru și de utilizare a tehnologiilor și instrumentelor specifice. Sistemul se va dovedi eficient mai ales în cazul persoanelor care se confruntă cu dificultăți de adaptare la sistemul clasic de învățare (femeile tinere) și/sau persoanelor care au abandonat școala. În acest fel se asigură familiarizarea cu mediul de lucru, asigurandu-se și o motivație mai puternică, la nivelul grupului țintă, de a participa în astfel de programe.

A5.4. Evaluare şi eliberare certificate. Vor fi susţinute examenele de absolvire şi vor fi eliberate certificatele, conform cerinţelor ANC.

A6. Schimb de bune practici. Facilitarea schimbului şi integrării bunelor practici prin 2 vizite de studiu si documentare, organizate de partenerul transnational, privind bune practici si cazuri de succes in promovarea incluziunii sociale a femeilor.

A6.1 Schimb de experienta. Organizare si derulare 2 vizite pentru transfer de bune practici si experiente in statul de resedinta al Partenerului transnational.

A6.2. Ghid de bune practici. Se va elabora un ghid de bune practici cu privire la egalitatea de şanse şi de gen în demersurile de inserţie şi/sau reintegrare pe piaţa muncii.

 

 

Activitatea (*)

Durată

1

A1.Managementul proiectului

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

A1.1. Formarea echipei de management şi implementare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

3

A1.2. Managementul proiectului - sarcini de management

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4

A1.3. Monitorizare şi control

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5

A1.4. Achiziţii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6

A2. Informare şi publicitate proiect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

7

A3. Studiu privind barierele de gen din România

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

8

A3.1 Elaborarea metodologiei, selecţia eşantionului reprezentativ de cercetare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9

A3.2 Elaborare studiu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

A3.3 Seminarii regionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11

A4. Selecție grup țintă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12

A5. Formare profesionala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13

A5.1. Autorizare programe de formare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

14

A5.2. Cursuri de perfectionare și dezvoltare profesională pentru femei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

15

A5.3. Cursuri de calificare/recalificare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

16

A5.4. Evaluare şi eliberare certificate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

17

A6. Schimb de bune practici

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

18

A6.1 Schimb de experienta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

19

A6.2. Ghid de bune practici

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

BENEFICIAR: Fundația Lumina Instituții de Învățământ